x

흰돌종합복지관 사이트맵

흰돌소식
공지사항 목록
공지사항
목록 프린트
운영보고 수의계약 내역 공개
24-07-02 16:06 58회 0건

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제31조에 따라 수의계약 내역을 아래와 같이 공개합니다.                                                             -    아    래    -e208cbf2e4f2696e2d75e39d657a5ca1_1719903996_3382.jpg
 


등록된 댓글이 없습니다.

목록 프린트

Fixed headers - fullPage.js
고양시흰돌종합사회복지관 | 주소 : 경기도 고양시 일산동구 장백로61 | TEL : 031-905-3400~1 | FAX : 031-905-7077 | E-mail : 95heendol@daum.net
Copyright©고양시흰돌종합사회복지관 all right reserved. Designed by MIR